021-33779382

بازاریابی و تبلیغات آنلاین

تولید محتوا در زمانی که بودجه ی زیادی برای آن در نظر گرفته اید مسلما ساده است! و تولید محتوای مناسب برای مخاطبانتان ، با داشتن محدودیت در بودجه کاری سخت است. آن چه که من می دانم این است که کسب و کار های کوچک با محدودیت منابع و مجموعه ای از چالش ها رو به رو هستند ، اما با این حال کسب و کارهای کوچک زیادی را می شناسم که در زمینه ی بازاریابی...

پرداخت به ازای کلیک (Pay Per Click) در واقع نوعی از تبلیغات آنلاین است که در آن مخاطبان تبلیغات به وب سایت یا رسانه تبلیغ دهنده هدایت می شوند و هزینه آن بر اساس تعداد کلیک ها پرداخت می شود. استفاده از روش PPC یکی از پر طرفدارترین روش های تبلیغات آنلاین می باشد. برای مثال تبلیغات گوگل اد (Google Adwords) که در نتایج جستجویش ظاهر می شود از سیستم PPC استفاده می کند. به این معنا...